Stațiile de epurare și de ce sunt necesare


statii de epurareNatura are un mecanism propriu de epurare (autoepurare), însă acesta este un proces lent care depinde de mai mulți factori – debitul/ volumul de apă uzată evacuat, tipul și cantitatea/ concentrația poluanților, debitul/volumul receptorului, sau condițiile specifice pe care le prezintă acest receptor.

Atunci când cantitățile de poluanți evacuate în apele de suprafață sunt prea mari pentru ca acest proces să se desfășoare în mod natural, este necesară utilizarea unor instalații speciale, numite și stații de epurare, pentru a filtra apele uzate evacuate și pentru a proteja astfel apele de suprafață receptoare.

Scopul acestor instalații este de a accelera procesele naturale de autoepurare sau de a diminua, prin diverse procedee fizico-chimice, cantitatea/ concentrația de poluanți din apele uzate evacuate, respectându-se astfel condițiile de evacuare impuse prin reglementările în vigoare (NTPA001/2002 sau avizul/ autorizația de gospodărire a apelor).

Procesul de epurare poate fi desfășurat în diverse etape, în funcție de caracteristicile apei și de cerințele evacuării în emisar, iar la final se obțin apa purificată în diverse grade, în funcție de proces și de starea ei inițială, precum și nămoluri. Astfel, putem avea epurare:

  • primară (mecanică) – prin mijloace mecanice sau fizico-chimice
  • secundară (biologică) – prin mijloace biologice, în care procedeele de epurare sunt atât de natură fizică cât și biochimică
  • avansată – prin procese încorporate în treapta secundară sau prin procese independente după treapta secundară convențională
  • terțiară – prin procese chimice, pentru îndepărtarea din apele uzate a unor poluanți specifici unor ape uzate industriale

Datorită complexității și a particularităților acestui proces, există o varietate destul de mare de stații de epurare, fiecare dintre ele folosind tehnologii și instalații specifice, proiectate individual, cu scopul de a optimiza calitatea apelor uzate pentru a putea fi deversate fără a prejudicia flora sau fauna.